Ispit pred Povjerenstvom – Socilogija u kineziologiji i Opća sociologija

Ispiti pred Povjerenstvom iz predmeta "Opća sociologija" i "Sociologija u kineziologiji" održati će se u srijedu 23. rujna 2015. godine u 9.00h na Kineziološkom fakultetu.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Ispiti pred Povjerenstvom iz predmeta “Opća sociologija” i “Sociologija u kineziologiji” održati će se u srijedu 23. rujna 2015. godine u 9.00h na Kineziološkom fakultetu.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content