Hrvatska muška odbojkaška reprezentacija na Institutu za kineziologiju u Splitu

U prostorijama Instituta za kineziologiju Kineziološkog fakulteta u Splitu organizirana je prezentacija mogućnosti i testiranje članova nacionalnoj muške odbojkaške  selekcije.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Nastavno na nedavni posjet predsjednika Hrvatskog odbojkaškog saveza g. Ante Bakovića, u Srijedu 09. svibnja u 10.00 sati u prostorijama Instituta za kineziologiju (Osječka 11- SC Gripe) Kineziološkog fakulteta u Splitu organizirana je prezentacija mogućnosti i testiranje članova nacionalnoj muške odbojkaške  selekcije.

Ovo je jedna u nizu aktivnosti koja za cilj ima naglašavanje važnosti primjene znanstvenih dostignuća u realizaciji vrhunskih sportskih postignuća, kao i najava potpisivanja sporazuma o suradnji između Hrvatskog odbojkaškog saveza i Kineziološkog fakulteta u Splitu koja će omogućiti  suradnju u:

  1. izobrazbi trenerskog i drugog stručnog kadra za potrebe HOS-a i udruženih članica,
  2. osposobljavanju kadrova za obavljanje stručnih poslova u sportu,
  3. korištenju materijalno-tehničkih resursa za potrebe realizacije različitih programa potpisnika sporazuma,
  4. korištenju znanstveno-stručnih resursa i usluga Fakulteta u funkciji sportske dijagnostike i usluga prikupljanja, organizacije i analize podataka za potrebe HOS-a.
  5. istraživačko-razvojnom i stručnom radu u području znanosti u sportu s naglaskom na područje sporta osoba s invaliditetom,
  6. prijavi projekata na natječaje za sredstva iz EU i drugih fondova
  7. izradi starteških dokumenta za potrebe HOS-a.

Prezentaciji je ispred Hrvatske odbojkaške reprezentacije prisutvovao glavni trener Ivica Rančić, a ispred domaćina KIFST prof. dr. sc. Zoran Grgantov prodekan za znanostizv. prof. dr. sc. Dražen Čular – prodekan za poslovanje i  predstojnik Instituta za kineziologiju. te djelatnik KIFST. Izv. prof. dr. sc. Frane Žuvela kao  kondicijski trener i pojačanje u stručnom stožeru odbojkaške reprezentacije.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content