Dvorana KIFST na raspolaganju studentima do 22.00 sati

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

U skladu sa Strategijom razvoja  i svakodnevnim unaprijeđenjem uvjeta rada i studiranja na Kineziološkom fakultetu u Splitu, sa iznimnim zadovoljstvom Vas obavještavamo   da  su na  zahtjev stuedenata osigurana  sredstva  i produljeno radno vrijeme sportske dvorane kako bi se  omogućilo dostano vježbanje i priprema ispite do 22.00 sata radnim danima (od ponedjejlka do petka).

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content