Difovijada

Pozivamo sve zainteresirane da se prijave predstavnicima godine za put na difovijadu. Prijave se vrše po sportovima (ukoliko ne bude dovoljno prijavljenih za neki sport priključuju se drugom sportu).
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Pozivamo sve zainteresirane da se prijave predstavnicima godine za put na difovijadu.
Prijave se vrše po sportovima (ukoliko ne bude dovoljno prijavljenih za neki sport priključuju se drugom sportu).
Prijave se vrše do 30.4.2015 na mail difovijada2015@hotmail.com

Difovijada 2015 održat će se od 13.-17.5.2015 u Baškom Polju. Cijena je 100€ po osobi
Nakon prijava će biti održan sastanak sa svim zainteresiranima o čemu ćete biti pravovremeno  obaviješteni.
FACEBOOK STRANICA: https://www.facebook.com/difovijada.zg?fref=ts

Tradicionalni  susreti  studenata  DIFOVIJADA  2015,  u  organizaciji  Studentskog zbora Kineziološkog fakulteta u Zagrebu  podrazumijeva  organizirani skup studenata, studentskih organizacija i profesora fakulteta sporta, kineziologije i fizičkog vaspitanja iz 7zemalje  Jugoistočne Europe;  ima naučno-sportski  karakter  i  broji  preko 500 sudionika iz  14 različitih gradova. Kotizacija po učesniku iznosi 100e koji uključuje 4 noćenja i 5 dana na bazi punog pansiona kao i sudjelovanje  na  natjecanjima,  kako u sportovima (futsal,  odbojka, rukomet,  košarka, stolni tenis, badminton, plesovi) tako i u znanju (kviz znanja, naučno-istraživački rad) u muškoj i ženskoj konkurencijii.

Prојеkt  „DIFОVIЈАDА  2015“  је  usmjеrеn  na  podizanje  razine suradnje  između studenata  i  studentskih  organizacija  koji  dolaze  iz  područja  sporta odnosno kineziologije, rаzmjеnu iskustаvа i pоvеzivаnjе studеnаtа iz različitih zemalja  Jugoistočne Europe. Cilј је dа zајеdnо izgrаdimо čvrstе vеzе i put kојim studеnti, budući prоfеsоr i i spоrtski rаdnici se trebaju voditi u budućnоsti,  put kојi znаnjеm, sоciјаlizаciјоm i spоrtоm unаprеđuје svе nаs kао ličnоsti. Difоvijada predstavlјa tradicionalno okuplјanje studenata, аsistеnаtа i profesora u cilјu podrške vaninstitucionalnog obrazovanja, razmjene iskustva i unapređenja suradnje među zemlјama Јugoistočne Еurоpе.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content