Anketa o učinkovitosti Studentskog Centra Sveučilišta u Splitu u zadovoljavanju studentskog standarda

Uspješno zadovoljavanje studentskog standarda (smještaj, prehrana, usluge student servisa, društveni život) jedan je od temeljnih zadataka prema kojem je usmjeren rad Studentskog centra Sveučilišta u Splitu.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Uspješno zadovoljavanje studentskog standarda (smještaj, prehrana, usluge student servisa, društveni život) jedan je od temeljnih zadataka prema kojem je usmjeren rad Studentskog centra Sveučilišta u Splitu.

Stoga molimo sve studente da ispune Anketu o učinkovitosti Studentskog centra Sveučilišta u Splitu u zadovoljavanju studentskog standarda.

Namjera ovog istraživanja jest ispitati mišljenja i stavove studenata o postojećim djelatnostima Studentskog Centra u Splitu, kao i saslušati prijedloge o popunjavanju ponude SC-a u cilju ostvarivanja kvalitetnijih uvjeta studiranja i studentskog života u Splitu.
Anketa je anonimna pa molimo studente da izdvoje 5 minuta svog vremena i iskreno odgovore na sva pitanja.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content