Natječaj za dodjelu Dekanove nagrade za akademsku godinu 2019./ 2020.

Nagrada se može dodijeliti jednom godišnje najviše trojici studenata sa svih studija koji se izvode na Fakultetu
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Split, 23. 12. 20120.

U skladu s odredbama članka 5. i 6. Pravilnika o dekanovoj nagradi studentima Kineziološkog fakulteta u Splitu, članka 33. Statuta Kineziološkog fakulteta u Splitu, dekan donosi

ODLUKU

O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DODJELU DEKANOVE NAGRADE ZA AKADEMSKU GODINU 2019./ 2020. STUDENTIMA KINEZIOLOŠKOG FAKULTETA U SPLITU

Za Nagradu se mogu natjecati studenti druge i treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija, druge godine diplomskog sveučilišnog studija, druge i treće godine stručnog preddiplomskog studija, te druge godine specijalističkog diplomskog stručnog studija kineziologije.

Studenti prve godine sveučilišnog diplomskog studija i prve godine specijalističkog diplomskog stručnog studija kineziologije mogu se natjecati isključivo ako su prethodnu razinu studija završili na Kineziološkom fakultetu u Splitu.

Nagrada se može dodijeliti jednom godišnje najviše trojici studenata sa svih studija koji se izvode na Fakultetu uz uvjet:

 • da prethodno već nisu bili dobitnici Nagrade
 • da nisu ponovno upisivali istu godinu studijskog programa u smislu čl. 30 st. 1 Pravilnika o studijima i sustavu studiranja Sveučilišta u Splitu (za diplomske studije i s preddiplomske razine studija)
 • da su u prethodnoj akademskoj godini do 30. rujna položili sve upisane kolegije te studijske godine i ostvarili najmanje 60 ECTS bodova
 • da su upisali sljedeću godinu studija ili završili upisani studij

Kriteriji za dodjelu Nagrade su:

 • visina razine studija
 • visina godine studija
 • visina prosjeka ocjena sa svih godina studija (za diplomske studije i s preddiplomske razine studija), izračunat u skladu sa čl. 32 st. 2 Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na Sveučilišta u Splitu
 • kategorizirani sportaš
 • aktivno članstvo u studentskim udrugama Sveučilišta i/ili Fakulteta ili u udrugama civilnog društva
 • znanstveno-istraživački rad
 • ostale nagrade i stipendije dobivene po kriteriju izvrsnosti
 • sportski uspjesi
 • demonstratura

koji se  vrednuju se na način:

Kategorija Opis Koeficijent
I. Svjetsko i/ili europsko prvenstvo, olimpijada – odličja i svjetski rekord, rad objavljen u časopisima indeksiranim u bazama podataka Web of Science i Scopus 1,20
II. Sportaš 1. kategorije, svi drugi radovi 1,18
III. Trener – osvajač svjetskih odličja, član Senata, Rektorova nagrada, prva nagrada za znanstveni rad 1,16
IV. prvo mjesto na međunarodnom sveučilišnom prvenstvu, druga nagrada za znanstveni rad 1,14
V. sveučilišna stipendija, državna stipendija po kriteriju izvrsnosti, treća nagrada za znanstveni rad, drugo mjesto na međunarodnom sveučilišnom prvenstvu 1,12
VI. sportaš 3. kategorije, trener osvajač državnih odličja, rad objavljen u zborniku RH, treće mjesto na međunarodnom sveučilišnom prvenstvu, rad u međunarodnom zborniku 1,1
VII. Demonstrator, član sveučilišnog zbora studenata, student 2 g. diplomskih studija, sudjelovanje na međunarodnom sveučilišnom prvenstvu, 1. mj. na državnom sveučilišnom prvenstvu 1,08
VIII. student prve godine diplomskih studija, sportaš 4. kat., član vijeća, 2. mjesto na državnom sveučilišnom prvenstvu, član udruge civilnog društva, sudjelovanje u volonterskim akcijama 1,06
IX. Trener, član zbora studenata Fakulteta, 3. mjesto na državnom sveučilišnom prvenstvu, student 3. godine preddiplomskih studija, zamjenik člana SZ sveučilišta 1,04
X. student 2. godine preddiplomskih studija, predstavnik studenata na godini,  1. mj. na lokalnom sveučilišnom prvenstvu sudjelovanje na državnom sveučilišnom prvenstvu ostale stipendije po kriteriju izvrsnosti, sportaš 5. kategorije, zamjenik člana zbora Fakulteta 1,02

Natječaj je otvoren od 04. 01. 2021. do 21. 01. 2021. godine. Prijave s prilozima  podnose se isključivo on-line na e-mail meri@kifst.hr.

Studenti prilikom prijave  na natječaj za dodjelu dekanove nagrade, prilažu:

1/ Prijavu za natječaj (otvori)

2/ Potvrdnicu (izdaje i prilaže studentska služba po zaprimljenoj prijavi)

3/ Ostale potvrde i to:

 • Za sportsku kategorizaciju: Rješenje HOO-a o kategorizaciji (od prve do pete) koje se mora odnositi na razdoblje studija
 • Za znanstveni rad: Preslika objavljenog rada koja uključuje: naslovnicu časopisa, impressum, sadržaj i rad
 • Za državnu stipendiju/sveučilišnu stipendiju/ostale stipendije po kriteriju izvrsnosti: Ugovor o stipendiji
 • Za rektorovu nagradu: potvrda o nagradi
 • Za demonstratora: potvrda prodekana za nastavu i studente
 • Za člana Senata: potvrda tajništva Sveučilišta
 • Za člana sveučilišnog zbora studenata: potvrda sveučilišnog zbora studenata
 • Za člana zbora studenata Fakulteta: potvrda fakultetskog zbora studenata
 • Za međunarodna, državna i sveučilišna natjecanja: potvrda
 • Za trenera: potvrda kluba/saveza.
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content