Split, 28. 10. 2020.

ODLUKA

O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA PROGRAM OBRAZOVANJA ODRASLIH

Natječaj se raspisuje za sljedeće programe osposobljavanja u okviru obrazovanja odraslih za poslove:

Trenera/ice koturaljkanja

Navedeni program obrazovanja odraslih odobren je od Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te podliježe Zakonu o obrazovanju odraslih. Nakon završetka programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju (Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih).

Uvjeti za upis pristupnika na program su:

Razredbeni postupak:

Uvjet za upis je prijeđeni prag na provjeri demonstracije osnovnih koturaljkaških tehnika.

IZRAVAN UPIS: vrhunski sportaši (I. II i II. kategorizirani pri Hrvatskom olimpijskom odboru).

Cijena programa obrazovanja odraslih

Cijena programa obuhvaća nastavu, ispite i izdavanje Uvjerenja iznosi:

7.000,00 kn, ukoliko se prijavi 10-14 kandidata

5.900,00 kn, ukoliko se prijavi >=15 kandidata

Program se pokreće ako se prijavi minimalno 10 kandidata za program.

Početak i način realizacije programa

Nastava će započeti 10. prosinca 2020. godine. Teorijski dio nastave sukladno odobrenom planu i programu rada izvodit će se on line metodom u realnom vremenu uz pomoću sustava učenja na daljinu Microsoft Teams  ili ZOOM aplikacije a svi nastavni materijali će biti na Moodle aplikaciji. Praktični dio nastave realizirat će se metodom kontakt nastave u Zagrebu i/ili Splitu (ovisno od dobivenom odobrenu MZO-a) ili online metodom u slučaju epidemioloških mjera.

Prijave

Prijave se zaprimaju na Odsjek za cjeloživotno učenje Kineziološkog fakulteta u Splitu od 29.  listopada 2020. do 06. studenog 2020. godine, osobno ili putem e-pošte na adresu Kineziološki fakultet, Teslina 6, 21000 Split (Odsjek za cjeloživotno učenje).

Dokumentacija za prijavu

Za valjanu prijavu potrebni su:

Razredbeni postupak

Razredbeni postupak prijavljenih kandidata održati će se 9. studenog 2020. godine posredstvom aplikacije za audio-vizualnu internet komunikaciju. Opis i detalji razredbenog postupka dostaviti će se prijavljenim kandidatima putem  kontakt e-mail adrese.

Upis kandidata koji zadovolje na razredbenom postupku vršiti će se od 10. studenog do 13. studenog 2020. (do 13.00h)

Kandidati na upis moraju donijeti ili poslati preporučenom poštom: