Upisi u akademsku godinu 2017/2018 na studije kineziologije

Upisi – Preddiplomski sveučilišni studij kineziologije

bacc. cin. (180 ECTS)  3 godine studija

Nove obavijesti o upisima pratiti na linku


Upisi – Preddiplomski stručni studij kineziologije

struc. bacc. cin. (180 ECTS)  3 godine studija

Potrebno odabrati smjer:

Sportski trener odabranog  sporta

Rrekreacija i fitnes

Kondicijska priprema sportaša

Kineziterapija

Nove obavijesti o upisima pratiti na linku