Prijava za ljetni smještaj – anketa

Anketa je namijenjena za sve studente Sveučilišta u Splitu koji su zainteresirani za boravak u studentskom domu u ljetnom periodu (nakon 15.07). Navedeno je potrebno kako bi na temelju odgovora studenata mogli nastaviti pregovore sa Studentskim centrom vezano uz uvjete i broj ležajeva u studentskom domu za studente. Prijave su do 15.06.

Link na anketu