Javni poziv na natječaj za dostavu prijedloga projekata i programa koji će se financirati natječajnim sredstvima iz upisnina za ak. god. 2017/2018.

Sveučilište u Splitu raspisuje Javni poziv na natječaj za dostavu prijedloga projekata i programa koji će se financirati natječajnim sredstvima iz upisnina za akademsku godinu 2017./2018

Zadnji dan za predaju prijedloga projekata i programa je četvrtak 5. travnja 2018. godine, zaključno s 23:59 sati.

Tekst natječaja i sva dokumentacija nalaze se u prilogu obavijesti.

Dokumenti