6. međunarodni znanstveni kongres Contemporary Kinesiology

Predaja radova za 6. međunarodni znanstveni kongres Contemporary Kinesiology u organizaciji Kineziološkog fakulteta u Splitu započela je na stranici conference.kifst.hr

Kongres će se održati 26. i 27. kolovoza 2017. godine na dvije lokacije. Prvi dan Kongresa, zajedno sa ceremonijom otvaranja, održati će se u prostorima Kineziološkog fakulteta u Teslinoj 10. Uz 4 sekcije (teme) biti će organizirana i posebna studentska sekcija gdje će studenti preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija izlagati svoje radove. Drugi dan Kongresa organiziran je cjelodnevni izlet brodom Polaris na kojem će se održati poster sekcija, ali i svečanost zatvaranja.

Radovi za Kongres predaju se putem službene web stranice do 01. srpnja 2017.

20 najboljih radova (prema odabiru Uredništva) biti će objavljeni u WoS časopisu Acta Kinesiologica u redovnom izdanju Vol. 11. Issue 2. naziva Advances in Sport Science and Medicine.

Više na conference.kifst.hr