6. međunarodni znanstveni kongres Contemporary Kinesiology

Kongres će se održati 25, 26. i 27. kolovoza 2017. godine na dvije lokacije. Prvi dan Kongresa održati će se ceremonija otvaranja, drugi dan pozvana predavanja i zasebne sekcije, a sve će se odvijati u prostorima Kineziološkog fakulteta u Teslinoj 10. Uz 4 sekcije (teme) biti će organizirana i posebna studentska sekcija gdje će studenti preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija izlagati svoje radove. Treći dan Kongresa organiziran je cjelodnevni izlet brodom Polaris na kojem će se održati poster sekcija, ali i svečanost zatvaranja.

Radovi za Kongres predaju se putem službene web stranice do 15. srpnja 2017 (iznimno do 01. kolovoza).

20 najboljih radova (prema odabiru Uredništva) biti će objavljeni u WoS časopisu Acta Kinesiologica u redovnom izdanju Vol. 11. Issue 2. naziva Advances in Sport Science and Medicine.

Više na conference.kifst.hr