SVEUČILIŠTE U SPLITU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

SPLIT

TESLINA 6.

 

Raspisuje

N A T J E Č A J

 (M/Ž)

  1. za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na položaj I vrste – voditelj financijsko – računovodstvene službe (1 izvršitelj)

Uvjeti:

Pristupnici uz prijavu prilažu: životopis, preslik odgovarajuće diplome, preslik domovnice, potvrdu o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima u javnim službama.

Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon isteka roka neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana  od objave Natječaja u Narodnim Novinama na adresu:

Kineziološki fakultet u Splitu,  Teslina 6. 21 000 Split isključivo preporučeno poštom uz naznaku „Prijava na Natječaj za voditelja financijsko –  računovodstvene službe  – ne otvarati“

O rezultatu Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su suglasni da Kineziološki fakultet u Splitu može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka.