Misija

Kvalitetnim obrazovanjem i poticanjem znanstveno-istraživačke i stručne djelatnosti doprinositi osobnom razvoju i društvenoj uključenosti kreativnih, inovativnih, kompetentnih i poduzetnih stručnjaka i znanstvenika u svim područjima primijenjene kineziologije uvažavajući pritom potrebe tržišta rada i društva u cjelini.