Katedra za opću metodologiju

doc. dr. sc. Igor Jelaska (igor.jelaska-at-kifst.hr)

  • konzultacije utorkom od 12.30 – 13.30

prof. dr. sc. Đurđica Miletić (durdica.miletic-at-kifst.hr),

  • konzultacije četvrtkom od 10.00 – 12.00

doc. dr. sc. Miodrag Spasić (miodrag.spasic-at-kifst.hr),

  • konzultacije petkom od 11.30 – 12.30

dr. sc. Petra Mandić Jelaska, pred. (petman-at-kifst.hr),

  • konzultacije srijedom od  11.00 – 12.00

doc. dr. sc. Mirjana Milić (mirjanam-at-kifst.hr)

  • konzultacije utorkom od 11.15 – 12.15