Katedra za kineziterapiju i rekreaciju

prof. dr. sc. Nataša Zenić-Sekulić (natasa.zenic-at-kifst.hr)

  • konzultacije utorkom od 16.00 – 17.00

prof. dr. sc. Jelena Paušić (jelena.pausic-at-kifst.hr)

  • konzultacije utorkom od 12.30 – 13.30

doc. dr. sc. Mia Perić (mia.peric-at-kifst.hr)

  • konzultacije ponedjeljkom od 09.30 – 10.30

Biljana Kuzmanić, pred. (bilkuz-at-kifst.hr)

  • konzultacije petak od 12.00 – 13.00