Katedra za kineziterapiju i rekreaciju

prof. dr. sc. Nataša Zenić-Sekulić (natasa.zenic-at-kifst.hr)

  • konzultacije srijedom od 13.00 – 14.00

prof. dr. sc. Jelena Paušić (jelena.pausic-at-kifst.hr)

  • konzultacije srijedom od 16.00 – 17.00

doc. dr. sc. Mia Perić (mia.peric-at-kifst.hr)

  • konzultacije ponedjeljkom od 11.30 – 12.30

Biljana Kuzmanić, pred. (bilkuz-at-kifst.hr)

  • konzultacije četvrtkom od 11.30 – 12.30