Katedra za društvene i humanističke znanosti

doc. dr. sc. Boris Milavić (boris.milavić-at-kifst.hr)

  • konzultacije  srijedom od  11.30 – 12.30 

doc. dr. sc. Jelena Rodek (jelena.rodek-at-kifst.hr)

  • konzultacije petkom od 12.00 – 13.00

doc. dr. sc. Ana Penjak (ana.penjak-at-kifst.hr)

  • konzultacije četvrtkom od 10.30 – 11.30

Ivana Bavčević, pred. (ivana.bavcevic-at-kifst.hr)

  • konzultacije srijedom od 09.30 – 10.30