Katedra za društvene i humanističke znanosti

doc. dr. sc. Boris Milavić (boris.milavić-at-kifst.hr)

  • konzultacije  srijedom od  11.00 – 12.00 

doc. dr. sc. Jelena Rodek (jelena.rodek-at-kifst.hr)

  • konzultacije utorkom od 17.00 – 18.00

dr. sc. Ana Penjak (ana.penjak-at-kifst.hr)

  • konzultacije ponedjeljkom od 09.30 – 10.30

Ivana Duran, pred. (ivana.duran-at-kifst.hr)

  • konzultacije srijedom od 09.30 – 10.30