Ispitni rokovi

Ispitni rokovi u akademskoj godini 2016./2017.

Za predmete zimskog semestra

1. ispitni rok od 23.01. 2017. do 17.02.2017.  PDF

2. ispitni rok od 12.06. 2017. do 23.06.2017. PDF

3. ispitni rok od 26.06. 2017. do 07.07.2017. PDF

4. ispitni rok (pred Povjerenstvom) od 11. 09. 2017. do 22. 09. 2017.


Za predmete ljetnog semestra

1. ispitni rok od 12.06. 2017. do 23.06.2017. PDF

2. ispitni rok od 26.06. 2017. do 07.07.2017. PDF

3. ispitni rok od 28.08. 2017. do 08.09.2017. PDF

4. ispitni rok (pred Povjerenstvom) od 11.09. 2017. do 22.09.2017. Termini ispita pred Povjerenstvom biti će objavljeni početkom rujna.