Regulations

Pravilnik o studijima i sustavu studiranja

Izmjene i dopune pravilnika o studijima i sustavu studiranja

Dopuna Pravilnika o studiju i sustavu studiranja Kineziološkog fakulteta u Splitu

Pravilnik o kriterijima i postupku dodjele statusa i naziva nastavne baze i/ili vježbaonice kineziološkog fakulteta u splitu

Pravilnik o radu

Postupovnik za provođenje izbora

Dopuna Pravilnika o radu KIF-a

Pravilnik o raspodjeli vlastitih sredstava

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti

Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine Kineziološkog fakulteta u Splitu

Etički kodeks nastavnika, suradnika i znanstvenika

Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva

Pravilnik o arhiviranju Kineziološkog fakulteta u Splitu

Pravilnik o uredskom poslovanju Kineziološkog fakulteta u Splitu

Pravilnik o provedbi nabave bagatelne vrijednosti

Pravilnik o postupku reizbora

Pravilnik o sponzoriranju i doniranju

Pravilnik o poticanju predmeta na engleskom jeziku

Odluka o visini sredstava za poticanje nastave na engleskom jeziku