Admission procedure

Upisi u više godine (drugu i treću) strucnog i specijalistickog studija provodit ce od 19. do 23.10.2015. godine od 09.00 do 13.00 sati u prostorijama Studentske sluzbe fakulteta.

Za upis je potrebno:

  • Indeks sa svim upisanim ocjenama polozenih ispita
  • Dokaz o uplati upisnine u iznosu od 350,00 kn
  • Dokaz o uplati školarine u iznosu od 5.400,00 kn (2.700,00 kn za studente koji školarinu plaćaju obročno, a imaju deponiranu bjanko zadužnicu)

Uplate se vrše u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN HR45 23300031100399873.

Studenti koji upisu neće pristupiti osobno, obavijest o nakani upisa više godine, te dokaz o uplati trebaju dostaviti na e-mail studentska.sluzba@kifst.hr (uz uvjet da im je indeks u referadi).

Studenti koji nisu podmirili školarinu za proteklu akademsku godinu ne mogu pristupiti upisu dok ne podmire dugovanje.

Upisi nakon 23.10.2015. neće biti mogući.

Početak nastave za drugu i treću godinu stručnog preddiplomskog studija, te prvu i drugu specijalističkog diplomskog studija je 07. studenog 2015. godine, prema rasporedu koji će se naknadno objaviti.

 

UVJETI UPISA VIŠE GODINE STUDIJA

  • Upisi u drugu i treću godinu stručnog preddiplomskog studija prema Odluci 1.
  • Studenti treće godine stručnog preddiplomskog studija koji su odslušali a nisu položili sve predmete ili nisu obranili samo završni rad – upisuju ponovno treću godinu studija (apsolventsku), ponovno upisuju sve nepoložene predmete, te u akademskoj 2015/2016 (do 30.09.2016.) moraju završit studij (obranjen završni rad).

Opći uvjet je da su položili sve predmete druge godine koje su u 2014/2015 ponovno upisali, jer su u protivnom izgubili pravo studiranja.

Za upis apsolventske godine potrebno je uplatiti upisninu od 350,00 kn.

  • Studenti-prijelaznici koji su studij upisali 2014/2015 upisom petog i šestog semestra imaju status apsolventa do 30.09.2016. godine, ukoliko na vrijeme izvrše upis i uplate upisninu od 350,00 kn.
  • Studentima-prijelaznicima koji su studij upisali 2013/2014 upisom petog i šestog semestra produžava se status apsolventa u ak. godini 2015/2016 do 30.09.2016. godine, ukoliko na vrijeme izvrše upis i uplate upisninu od 350,00 kn. Ovi studenti obvezni su platiti naknadu za položeni ispit u iznosu od 200,00 kn po ispitu, jednokratno, uključujući završni rad i stručnu praksu.
  • Upisi u drugu godinu specijalističkog studija vrši se prema Odluci 2.
  • Studenti druge godine specijalističkog diplomskog stručnog studija koji su odslušali a nisu položili sve predmete druge studijske godine ili nisu obranili samo završni rad – upisuju ponovno drugu godinu studija (apsolventsku), ponovno upisuju sve nepoložene predmete, te u akademskoj 2015/2016 (do 30.09.2016.) moraju završiti studij (obranjen završni rad).