About the study

Završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija kineziologije studenti stječu 120 ECTS bodova. Postoje 4 smjera na specijalističkom diplomskom studiju:

Na ovoj razini studija studenti svih studijskih grupa slušaju zajedničku nastavu iz obaveznih predmeta, a posebno nastavu iz specijalističkih predmeta (po pojedinim smjerovima), izbornih sportova i izbornih predmeta (ovisno o modulu).

O pokretanju studija u pojedinoj akademskoj godini odluku donose mjerodavna tijela Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu prema utvrđenim kriterijima (broj pristupnika prijavljen za upis, rezultati razredbenog ispita, prioriteti istaknuti od pojedinih nacionalnih sportskih saveza i drugo).

Ishodi učenja specijalistički diplomski stručni studij kineziologije smjer sportski trener (stručni specijalist kineziologije – trener odabranog sporta):

 • opisati, razlikovati i razjasniti metode za utvrđivanje sastava tijela
 • prepoznati, razložiti procese rasta i sazrijevanja neophodnih za rad u području edukacije, sporta, kineziterapije i rekreacije
 • objasniti genetske faktore u definiranju svojstava relevantnih za uspješnost u sportu te planirati i razraditi modele  selekcije za sport
 • prepoznati, opisati i analizirati pogreške pri motoričkoj izvedbi
 • kreirati mjerne instrumente za prikupljanje povratnih informacija motoričkog učenja
 • pokazati sposobnost kreativnog i inovativnoga mišljenja kroz primjenu različitih strategija i modela motoričkog učenja
 • vrednovati efekte motoričkog učenja temeljem povratnih informacija
 • demonstrirati upotrebu određenih i neodređenih članova, 3 tipa kondicionalnih rečenica te pasiva
 • diskutirati o aktualnim temama iz svijeta sporta
 • pokazati sposobnost pismenog izražavanja na engleskom jeziku
 • naučiti koristiti tablične kalkulatore za analizu numeričkih podataka i
  crtanje grafova
 • usvojiti znanja relacijskih baza podataka i pojam primarnog ključa
 • izraditi relacijsku bazu podataka, pretraživati on-line baze podataka
 • upoznati se sa mogućnostima specijaliziranih softvera za analizu video materijala
 • izračunati financijske pokazatelje kombiniranjem raspoloživih financijskih izvješća.
 • vrednovati rezultate financijskog poslovanja organizacija u kineziologiji i sportu na temelju raspoloživih financijskih izvješća.
 • formulirati i prezentirati poslovni plan za profitnu/neprofitnu organizaciju u kineziologiji i sportu
 • analizirati dosadašnja istraživanja u odabranom sportu
 • upotrijebiti informacije recentnih znanstvenih spoznaja u unaprjeđenju trenažnog procesa
 • objasniti faze znanstvenih istraživanja u odabranom sportu

Ishodi učenja specijalistički diplomski stručni studij kineziologije smjer kondicijska priprema sportaša (stručni specijalist kineziologije – trener kondicijske pripreme sportaša):

 • upoznati najnoviju tehnologiju treninga
 • upoznati i ovladati suvremenim kondicijskim programima
 • implementirati suvremene programe u treninge
 • integrirati novostečena znanja
 • opisati, razlikovati i razjasniti metode za utvrđivanje sastava tijela
 • prepoznati, razložiti procese rasta i sazrijevanja neophodnih za rad u području edukacije, sporta, kineziterapije i rekreacije
 • objasniti genetske faktore u definiranju svojstava relevantnih za uspješnost u sportu te planirati i razraditi modele  selekcije za sport
 • prepoznati, opisati i analizirati pogreške pri motoričkoj izvedbi
 • kreirati mjerne instrumente za prikupljanje povratnih informacija motoričkog učenja
 • pokazati sposobnost kreativnog i inovativnog mišljenja kroz primjenu različitih strategija i modela motoričkog učenja
 • vrjednovati efekte motoričkog učenja temeljem povratnih informacija
 • demonstrirati upotrebu određenih i neodređenih članova, 3 tipa kondicionalnih rečenica te pasiva
 • diskutirati o aktualnim temama iz svijeta sporta
 • pokazati sposobnost pismenog izražavanja na engleskom jeziku
 • naučiti koristiti tablične kalkulatore za analizu numeričkih podataka i
  crtanje grafova
 • usvojiti znanja relacijskih baza podataka i pojam primarnoga ključa
 • izraditi relacijsku bazu podataka, pretraživati on-line baze podataka
 • upoznati se sa mogućnostima specijaliziranih softvera za analizu video materijala
 • izračunati financijske pokazatelje kombiniranjem raspoloživih financijskih izvješća.
 • vrednovati rezultate financijskog poslovanja organizacija u kineziologiji i sportu na temelju raspoloživih financijskih izvješća.
 • formulirati i prezentirati poslovni plan za profitnu/neprofitnu organizaciju u kineziologiji i sportu

Ishodi učenja specijalistički diplomski stručni studij kineziologije smjer rekreacija i fitnes (stručni specijalist kineziologije – trener rekreacije i fitnesa):

 • poznavati fiziološku opravdanost, razvoj, povijest i modalitete rada u body buildingu
 • nabrojiti i opisati osnovne terenske i laboratorijske mjerne procedure koji se koriste u dijagnostici u rekreaciji i fitnesu
 • poznavati i praktično izvoditi terenske i laboratorijske testove za dijagnostiku snage
 • poznavati i praktično izvoditi terenske i laboratorijske testove za dijagnostiku ravnoteže
 • poznavati i praktično izvoditi terenske i laboratorijske testove za dijagnostiku aerobne izdržljivosti
 • prepoznati sustave naprednih cardio treninga i aerobike
 • opisati, razlikovati i razjasniti metode za utvrđivanje sastava tijela
 • prepoznati, razložiti procese rasta i sazrijevanja neophodnih za rad u području edukacije, sporta, kineziterapije i rekreacije
 • objasniti genetske faktore u definiranju svojstava relevantnih za uspješnost u sportu te planirati i razraditi modele  selekcije za sport
 • prepoznati, opisati i analizirati pogreške pri motoričkoj izvedbi
 • kreirati mjerne instrumente za prikupljanje povratnih informacija motoričkog učenja
 • pokazati sposobnost kreativnog i inovativnog mišljenja kroz primjenu različitih strategija i modela motoričkog učenja
 • vrjednovati efekte motoričkog učenja temeljem povratnih informacija
 • demonstrirati upotrebu određenih i neodređenih članova, 3 tipa kondicionalnih rečenica te pasiva
 • diskutirati o aktualnim temama iz svijeta sporta
 • pokazati sposobnost pismenog izražavanja na engleskom jeziku
 • naučiti koristiti tablične kalkulatore za analizu numeričkih podataka i
  crtanje grafova
 • usvojiti znanja relacijskih baza podataka i pojam primarnoga ključa
 • izraditi relacijsku bazu podataka, pretraživati on-line baze podataka
 • upoznati se sa mogućnostima specijaliziranih softvera za analizu video materijala
 • izračunati financijske pokazatelje kombiniranjem raspoloživih financijskih izvješća.
 • vrednovati rezultate financijskog poslovanja organizacija u kineziologiji i sportu na temelju raspoloživih financijskih izvješća.
 • formulirati i prezentirati poslovni plan za profitnu/neprofitnu organizaciju u kineziologiji i sportu

Ishodi učenja specijalistički diplomski stručni studij kineziologije smjer kineziterapija (stručni specijalist kineziologije – kineziterapeut):

 • objasniti i demonstrirati manualni mišićni test i mjerenja raspona
 • analizirati posturu tijela u anteriornom, sagitalnom i posterironom pregledu
 • analizirati status stopala
 • analizirati hod
 • prepoznati, razložiti procese rasta i sazrijevanja neophodnih za rad u području edukacije, sporta, kineziterapije i rekreacije
 • objasniti genetske faktore u definiranju svojstava relevantnih za uspješnost u sportu te planirati i razraditi modele  selekcije za sport
 • prepoznati, opisati i analizirati pogreške pri motoričkoj izvedbi
 • kreirati mjerne instrumente za prikupljanje povratnih informacija motoričkog učenja
 • pokazati sposobnost kreativnog i inovativnog mišljenja kroz primjenu različitih strategija i modela motoričkog učenja
 • vrjednovati efekte motoričkog učenja temeljem povratnih informacija
 • demonstrirati upotrebu određenih i neodređenih članova, 3 tipa kondicionalnih rečenica te pasiva
 • diskutirati o aktualnim temama iz svijeta sporta
 • pokazati sposobnost pismenog izražavanja na engleskom jeziku
 • naučiti koristiti tablične kalkulatore za analizu numeričkih podataka i
  crtanje grafova
 • usvojiti znanja relacijskih baza podataka i pojam primarnoga ključa
 • izraditi relacijsku bazu podataka, pretraživati on-line baze podataka
 • upoznati se sa mogućnostima specijaliziranih softvera za analizu video materijala
 • izračunati financijske pokazatelje kombiniranjem raspoloživih financijskih izvješća.
 • vrednovati rezultate financijskog poslovanja organizacija u kineziologiji i sportu na temelju raspoloživih financijskih izvješća.
 • formulirati i prezentirati poslovni plan za profitnu/neprofitnu organizaciju u kineziologiji i sportu

 

 

Kolačići (cookies)

Fakultet internetska stranica i sve ostale Fakultet web-usluge koriste kolačiće (cookies). Radi se o malim tekstualnim datotekama koji se pomoću pretraživača memoriraju u vašem uređaju pri čemu ne uzrokuju nikakvu štetu. Kolačiće koristimo da bismo našu ponudu prilagodili potrebama korisnika, a neki od njih ostaju u vašem uređaju memorirani sve dok ih ne prebrišete. Omogućuju nam ponovo prepoznati vaš pretraživač prilikom sljedećeg posjeta. Ako to ne želite, možete vaš pretraživač podesiti tako da vas o memoriranju kolačića informira pa ih možete dopuštati i samo u konkretnim slučajevima. Prilikom deaktiviranja kolačića funkcionalnost naše internetske stranice bit će ograničena.

Poslužiteljski dnevnici / logovi

Rukovatelj sakuplja i automatski memorira informacije koje nam automatski šalje vaš pretraživač, u datotekama zvanim poslužiteljski dnevnici. To su: tip i verzija pretraživača, korišteni operacijski sustav, URL koji upućuje na stranice, ime (host name) računala koje se priključuje, vrijeme zahtjeva za poslužitelj i IP-adresa. Povezivanje ovih podataka s drugim izvorima podataka se ne provodi.

I agree