Doktorska disertacija

Poslijediplomski studij za stjecanje doktorata znanosti završava izradom i obranom doktorskog rada (disertacije). Disertacija se radi tijekom druge i treće godine studija, a njenom obranom student ostvaruje 45 ECTS bodova. Iznimno, doktorski rad može biti skup objavljenih znanstvenih radova popraćen kritičkim preglednim poglavljem, koje se sastoji od uvoda, rasprave, zaključka i iscrpnog pregleda relevantne literature (tzv. skandinavski model). Takav je oblik rada moguć samo u sklopu istraživačkog rada na doktorskom studiju, a znanstveni radovi moraju biti objavljeni nakon upisa na doktorski studij.

Izradi doktorata prethodi izrada projekta (teme) doktorske disertacije, a njoj pak prethodi predprijava teme doktorske disertacije. Cilj predprijave je znanstvena procjena prijedloga projekta doktorske disertacije i kompetencije mentora od strane relevantnih nezavisnih procjenitelja.

 

Repozitorij doktorskih disertacija

Baza doktorskih disertacije dostupna je na sustavu Dabar