Odluka o odabiru kandidata za Erasmus+ studij u ak. god. 2016/17 – konačni rezultati

Povjerenstvo za odabir kandidata za mobilnost u okviru programa Erasmus+ donosi Odluku o odabiru kandidata za Erasmus+ studij u ak. god. 2016/17.

U dolje navedenom linku možete naći konačnu listu:

http://www.unist.hr/Portals/0/Users/162/74/674/Lista_kona%C4%8Dni%20rezultati.pdf

Nina Ivančić

Stručni suradnik Odsjeka za međunarodnu suradnju