Natječaj za mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Erasmus+ (KA107) – Sarajevo – omotnica IPA

Sveučilište u Splitu dana 5. rujna 2016. raspisuje NATJEČAJ za mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja između programskih i partnerskih država u okviru programa Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) – Sarajevo – omotnica IPA.

Rok za prijavu: 30.9.2016.

Realizacija mobilnosti: 15.11.2016. , a zaključno s 31.7.2017.

Cijelu potrebnu dokumentacija za prijavu možete naći na linku.

Nina Ivančić, pred.

Stručni suradnik Odsjeka za međunarodnu suradnju