Natječaj

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KINEZIOLOŠKI FAKULTET
SPLIT
TESLINA 6.

Raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor (M/Ž)
 1. nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača na određeno vrijeme za znanstveno područje Društvenih znanosti, polje Kineziologija, grane Sistematska kineziologija i Kineziologija sporta (1 izvršitelj)
 2. nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača na određeno vrijeme za znanstveno područje Društvenih znanosti, polje Kineziologija, grana Sistematska kineziologija (1 izvršitelj)
 3. nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača na određeno vrijeme za znanstveno  područja Društvenih znanosti, polja Kineziologija, grana Kineziterapija i prilagođena tjelesna aktivnost  (1 izvršitelj)
 4. nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača na određeno vrijeme za znanstveno područje Društvenih znanosti, polje Kineziologija, grana Kineziologija sporta (2 izvršitelja)
 5. nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača na određeno vrijeme za znanstveno područja Društvenih znanosti, polja Kineziologija, grane Kineziterapija i prilagođena tjelesna aktivnost i  Kineziologija sporta (1 izvršitelj)
 6. nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača na određeno vrijeme za znanstveno područje Društvenih znanosti, polje Kineziologija, grane Kineziologija sporta i  Kineziološka antropologija (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • Prema  Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13)
 • Prema Uvjetima Rektorskog zbora (NN 13/12)
 • Rad u  nastavi na visokom učilištu  u  posljednje 3 godine minimalno 90 nastavnih sati
 • Znanje engleskog jezika
 • Znanje MS  Office alata, te rada na ISVU računalnom programu i u Loomen sučelju)
 • Izbor u nastavno zvanje predavača (naslovno zvanje)
 • Stručna usavršavanja
 • Specifična znanja te stručni ili znanstveni rad relevantni za izbor na radno mjesto za područja:
  • grana Sistematska kineziologija, područje Kondicijske pripreme sportaša
  • grana Kineziterapija i prilagođena tjelesna aktivnost, područje Kineziterapije
  • grana Kineziološka antropologija, područje Motoričkog učenja
  • grana Kineziologija sporta
   • Nogomet, ili
   • Borilački sportovi, ili
   • Ritmička gimnastika

 

Provjera traženih uvjeta izvršit će se pisanim/praktičnim  putem te usmenim intervjuom.

Osim nastavne djelatnosti  zaposlenici će obavljati i poslove koji su neposredno u funkciji djelatnosti Fakulteta u skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta i ostalima aktima Fakulteta.

Pristupnici uz prijavu prilažu: životopis s osvrtom na Uvjete Rektorskog zbora (NN 13/12) preslik odgovarajuće diplome,  popis znanstvenih i stručnih radova i radove, dokaz o državljanstvu, potvrdnicu o radu u nastavi, potvrdnicu o izboru u zvanje, potvrdnicu o stručnom usavršavanju. Pristupnici strani državljani trebaju priložiti  potvrdu o  poznavanju hrvatskog jezika.
Pristupnici trebaju svu natječajnu dokumentaciju dostaviti i u digitalnom obliku.

N A T J E Č A J
za izbor (M/Ž)

 1. nastavnika u nastavno zvanje predavača- NASLOVNO ZVANJE  za područje znanstveno Društvenih    znanosti, polja Kineziologija, grane Kineziterapija i prilagođena tjelesna aktivnost (1 izvršitelj)
 2. stručnog suradnika u nastavi – NASLOVNO ZVANJE  za znanstveno područje Društvenih znanosti, polja Kineziologija, grana Kineziterapija i prilagođena tjelesna aktivnost (1 izvršitelj)
 3. nastavnika u nastavno zvanje  predavača – NASLOVNO ZVANJE za znanstveno područje Društvenih znanosti, polja Kineziologija, grana Kineziologija sporta (1 izvršitelj)
 4. nastavnika u suradničko zvanju asistent – NASLOVNO ZVANJE  za znanstveno  područje Društvenih znanosti, polja Kineziologija, grana Kineziologija sporta (2 izvršitelja)
 5. stručnog suradnika u nastavi – NASLOVNO ZVANJE za znanstveno područje Društvenih znanosti,  polja Kineziologija, grana Kineziologija sporta (3 izvršitelja)

Uvjeti:

 • Prema  Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13)
 • Prema Uvjetima Rektorskog zbora (NN 13/12)
 • Specifična znanja, te stručni ili znanstveni rad (za izbor predavača) iz područja:
 • grana Kineziterapija i prilagođena tjelesna aktivnost, područje Kineziterapije
 • grana Kineziologija sporta
 • Reketni sportovi, ili
 • Sportska gimnastika, ili
 • Odbojka

 

Provjera traženih uvjeta izvršit će se pisanim/praktičnim testom te usmenim intervjuom.Pristupnici uz prijavu prilažu: životopis s osvrtom na Uvjete Rektorskog zbora (NN 13/12) preslik odgovarajuće diplome,  popis znanstvenih i stručnih radova i radove, dokaz o državljanstvu. Pristupnici strani državljani trebaju priložiti  potvrdu o  poznavanju hrvatskog jezika.

Pristupnici trebaju svu natječajnu dokumentaciju dostaviti i u digitalnom obliku.

Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon isteka roka neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju u roku 30 dana od objave Natječaja u Narodnim Novinama na adresu: Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet, Teslina 6. 21 000 Split

Kolačići (cookies)

Fakultet internetska stranica i sve ostale Fakultet web-usluge koriste kolačiće (cookies). Radi se o malim tekstualnim datotekama koji se pomoću pretraživača memoriraju u vašem uređaju pri čemu ne uzrokuju nikakvu štetu. Kolačiće koristimo da bismo našu ponudu prilagodili potrebama korisnika, a neki od njih ostaju u vašem uređaju memorirani sve dok ih ne prebrišete. Omogućuju nam ponovo prepoznati vaš pretraživač prilikom sljedećeg posjeta. Ako to ne želite, možete vaš pretraživač podesiti tako da vas o memoriranju kolačića informira pa ih možete dopuštati i samo u konkretnim slučajevima. Prilikom deaktiviranja kolačića funkcionalnost naše internetske stranice bit će ograničena.

Poslužiteljski dnevnici / logovi

Rukovatelj sakuplja i automatski memorira informacije koje nam automatski šalje vaš pretraživač, u datotekama zvanim poslužiteljski dnevnici. To su: tip i verzija pretraživača, korišteni operacijski sustav, URL koji upućuje na stranice, ime (host name) računala koje se priključuje, vrijeme zahtjeva za poslužitelj i IP-adresa. Povezivanje ovih podataka s drugim izvorima podataka se ne provodi.

Slažem se