N A T J E Č A J za izbor nastavnika (M/Ž)

SVEUČILIŠTE U SPLITU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

SPLIT

TESLINA 6.

 

Raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor nastavnika (M/Ž)

 

– u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog  profesora prvi izbor za znanstveno područje Društvenih znanosti, polje Kineziologija, grana Kineziologija sporta za grupu predmeta Košarke (jedan izvršitelj)

 

– u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog  profesora za znanstveno područje Društvenih znanosti, polje Kineziologija, grana Kineziologija sporta za grupu predmeta Nogometa (jedan izvršitelj)

 

– u  znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje Društvenih znanosti, polje Kineziologija, grana Kineziologija sporta  za grupu predmeta Hrvanja (jedan izvršitelj)

 

– u  znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje Društvenih znanosti, polje Kineziologija, grana Sistematska kineziologija  za grupu predmeta Kvantitativne metode ( jedan izvršitelj)

 

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09,63/11, 94/13, 139/13).

Pristupnici uz prijavu prilažu: životopis s osvrtom na Uvjete Rektorskog zbora (NN 106/06) i dodatne uvjete Kineziološkog fakulteta u Splitu,  preslik odgovarajuće diplome, preslik domovnice, popis znanstvenih i stručnih radova i radove, dokaz o državljanstvu. Pristupnici strani državljani trebaju priložiti potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika. Pristupnici trebaju svu natječajnu dokumentaciju dostaviti i u digitalnom obliku.

 

Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon isteka roka neće se razmatrati.

 

Prijave se dostavljaju u roku 30 dana od objave Natječaja u Narodnim Novinama na adresu: Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet, Teslina 6. 21 000 Split.

 

 

O rezultatu Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.