N A T J E Č A J za izbor nastavnika (M/Ž)

SVEUČILIŠTE U SPLITU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

SPLIT

TESLINA 6.

 

Raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor nastavnika (M/Ž)

  • u suradničko zvanje asistenta- NASLOVNO ZVANJE za znanstveno područje Društvene znanosti, znanstveno polje Kineziologija, znanstvena grana Kineziološka edukacija za predmet Osnove kineziološke metodike   i  znanstvena grana Sistematska kineziologija za predmete Osnove komunikologije i Poslovno komuniciranje u kineziologiji i sportu
  • u suradničko zvanje asistenta – NASLOVNO ZVANJE za znanstveno područje Društvene znanosti, znanstveno polje Kineziologija, znanstvena grana Kineziologija sporta za grupu predmeta Odbojke
  • u suradničko zvanje asistenta – NASLOVNO ZVANJE za znanstveno područje Društvene znanosti, znanstveno polje Kineziologija, znanstvena grana Kineziologija sporta za grupu predmeta Sportova na vodi

 

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09,63/11, 94/13, 139/13).,

 

Pristupnici uz prijavu prilažu: životopis,  preslik odgovarajuće diplome, preslik domovnice,  dokaz o državljanstvu. Pristupnici strani državljani trebaju priložiti potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika. Pristupnici trebaju svu natječajnu dokumentaciju dostaviti i u digitalnom obliku.

 

 

  • u nastavno zvanje predavača – NASLOVNO ZVANJE za znanstveno područje Društvene znanosti, znanstveno polje Pedagogija, za predmete Pedagogija i Didaktika
  • u nastavno zvanje predavača – NASLOVNO ZVANJE za znanstveno područje Društvene znanosti, znanstveno polje Kineziologija, znanstvena grana Kineziterapija i prilagođena tjelesna aktivnost  za predmet Preventivna kineziterapija
  • u nastavno zvanje predavača – NASLOVNO ZVANJE za znanstveno područje Društvene znanosti, znanstveno polje Kineziologija, znanstvena grana Kineziologija sporta  za grupu predmeta Rukometa

 

 

 

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09,63/11, 94/13, 139/13).,

 

Pristupnici  uz prijavu prilažu: životopis s osvrtom na uvjete Rektorskog zbora (NN 13/2012) i dodatne uvjete Kineziološkog fakulteta u Splitu, preslik odgovarajuće diplome, preslik domovnice, popis radova i radove,  dokaz o državljanstvu. Pristupnici strani državljani trebaju priložiti potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika. Pristupnici trebaju svu natječajnu dokumentaciju dostaviti i u digitalnom obliku.

 

Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon isteka roka neće se razmatrati.

 

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave Natječaja u Narodnim Novinama na adresu: Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet, Teslina 6. 21 000 Split.

 

O rezultatu Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.