N A T J E Č A J za izbor administrativnog osoblja (M/Ž)

SVEUČILIŠTE U SPLITU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

SPLIT

TESLINA 6.

 

Raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor (M/Ž)

 

  • Zaposlenika na radno mjesto III vrste – dostavljač, portir domar (jedan izvršitelj)

 

Uvjeti:

SSS proizvodnog smjera

jedna godina radnog iskustva na istim poslovima

osposobljen iz područja zaštite na radu

 

Pristupnici uz prijavu prilažu: životopis,  preslika odgovarajuće svjedodžbe, preslika domovnice, dokaz o radnom iskustvu, potvrdu o osposobljenosti iz područja zaštite na radu.

 

  • Zaposlenika na položaj II vrste – voditelj pododsjeka – administrativni referent u studentskoj službi na određeno vrijeme (jedan izvršitelj)

 

Uvjeti:

VŠS/sveučilišni/stručni prvostupnik pravnog smjera ili javne uprave

jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

poznavanje rada na računalu (MS Word, MS Excel)

poznavanje uredskog poslovanja,

poznavanje  engleskog jezika

 

Pristupnici uz prijavu prilažu: životopis,  preslika odgovarajuće diplome, preslika domovnice, dokaz o radnom iskustvu, dokaz  o poznavanju engleskog jezika

 

  • Zaposlenika na radno mjesto I vrste – stručni savjetnik za financijsko – računovodstvene poslove za 50% radnog odnosa na određeno vrijeme

 

Uvjeti

VSS/mag. struke ekonomskog smjera

tri godine radnog iskustva na poslovima proračunskog knjigovodstva

 

Pristupnici uz prijavu prilažu: životopis,  preslika odgovarajuće diplome, preslika domovnice, dokaz o radnom iskustvu

 

  • Zaposlenika na položaj II vrste – voditelj pododsjeka – voditelj studentske službe za doktorske studije i studije na stranim jezicima na određeno vrijeme (jedan izvršitelj)

 

Uvjeti:

VŠS/sveučilišni/stručni prvostupnik ili više pravnog smjera ili javne uprave

jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

poznavanje rada na računalu (MS Word, MS Excel, ISVU)

znanje engleskog jezika

poznavanje uredskog poslovanja

 

Pristupnici uz prijavu prilažu: životopis,  preslika odgovarajuće diplome, preslika domovnice, dokaz o radnom iskustvu, dokaz o znanju engleskog jezika,

 

  • Zaposlenika na radno mjesto II vrste – knjižničar za 50% radnog odnosa na određeno vrijeme

 

Uvjeti:

VSS/magistar struke, diplomirani knjižničar

jedna godina radnog iskustva u struci

položen stručni ispit iz knjižničarstva

poznavanje rada na računalu (MS Word, MS Excel)

 

Pristupnici uz prijavu prilažu: životopis,  preslika odgovarajuće diplome, preslika domovnice, dokaz o radnom iskustvu.

 

Provjera traženih uvjeta za sva radna mjesta izvršit će se usmenim intervjuom i pisanim/praktičnim testom.

 Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon isteka roka neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave Natječaja u Narodnim Novinama na adresu: Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet, Teslina 6, 21 000 Split.

O rezultatu Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.