Ankete, upitnici, postupci

Studentsko vrednovanje nastavnog rada

Studentska anketa na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu počela se provoditi akademske godine 2008./09. Cilj provođenja ove ankete je ispitati percepciju studenata o nastavnom radu nastavnika na pojedinom predmetu, steći uvid u eventualne probleme s kojima se susreću te uvid u studentsku percepciju načina unaprjeđenja nastave.

         Rezultati ankete

2008-2009-1   2008-2009-2   2009-2010-1  2009-2010-2   2010-2011-1   2010-2011-2   2011-2012-1   2011-2012-2   2012-2013-1   2012-2013-2   2013-2014-1   2013-2014-2   2014-2015-1   2014-2015-2 2015-2016-1 2015-2016-2

Studentsko vrednovanje rada administrativnih i stručnih službi

Cilj studentskog vrednovanja rada administrativnih i stručnih službi te drugih vidova studentskog života je utvrditi stavove studenata o infrastrukturi sastavnice, radu službi sastavnice (knjižnica, studentska referada, uprava), studentskom zboru sastavnice, o studentskom smještaju, prehrani, sportu i rekreaciji te zdravstvenoj zaštiti.

         Rezultati ankete

2014-2015 2015-2016

Studentsko vrednovanje cjelokupne razine studija

Cilj studentskog vrednovanja cjelokupne razine studija je utvrditi zadovoljstvo i stavove studenata o cjelokupnom studiju (općim uvjetima studiranja, administrativnim i stručnim službama, sadržaju i organizaciji studijskog programa, provedbi nastave i postupcima procjene znanja, odnosu nastavnika prema studentu, institucionalnoj potpori studiranju, odnosima između studenata te ostalim aspektima studiranja) kako bi se ukazalo na mogućnosti poboljšanja kvalitete cjelokupnog studija.

         Rezultati ankete

 

Analiza uspješnosti studiranja na Sveučilištu u Splitu

Analiza uspješnosti studiranja provodi se s ciljem utvrđivanja uspješnosti polaganja ispita i uspješnosti završavanja studija kako bi se utvrdila dinamika studiranja na Sveučilištu i kritične točke nastavnog procesa zbog kojih dolazi do problema te pronalaženje najboljeg načina za njihovo otklanjanje.

         Rezultati analize