Ankete, upitnici, postupci

Studentsko vrednovanje nastavnog rada

Studentska anketa na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu počela se provoditi akademske godine 2008./09. Cilj provođenja ove ankete je ispitati percepciju studenata o nastavnom radu nastavnika na pojedinom predmetu, steći uvid u eventualne probleme s kojima se susreću te uvid u studentsku percepciju načina unaprjeđenja nastave.

         Rezultati ankete

2008-2009-1   2008-2009-2   2009-2010-1  2009-2010-2   2010-2011-1   2010-2011-2   2011-2012-1   2011-2012-2   2012-2013-1   2012-2013-2   2013-2014-1   2013-2014-2   2014-2015-1   2014-2015-2 2015-2016-1 2015-2016-2 2016-2017-1 2016-2017-2 2017-2018-1 2017-2018-2

Studentsko vrednovanje rada administrativnih i stručnih službi

Cilj studentskog vrednovanja rada administrativnih i stručnih službi te drugih vidova studentskog života je utvrditi stavove studenata o infrastrukturi sastavnice, radu službi sastavnice (knjižnica, studentska referada, uprava), studentskom zboru sastavnice, o studentskom smještaju, prehrani, sportu i rekreaciji te zdravstvenoj zaštiti.

         Rezultati ankete

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Studentsko vrednovanje cjelokupne razine studija

Cilj studentskog vrednovanja cjelokupne razine studija je utvrditi zadovoljstvo i stavove studenata o cjelokupnom studiju (općim uvjetima studiranja, administrativnim i stručnim službama, sadržaju i organizaciji studijskog programa, provedbi nastave i postupcima procjene znanja, odnosu nastavnika prema studentu, institucionalnoj potpori studiranju, odnosima između studenata te ostalim aspektima studiranja) kako bi se ukazalo na mogućnosti poboljšanja kvalitete cjelokupnog studija.

         Rezultati ankete

2014-2015 2015-2016 2016-2017  2017-2018

Analiza uspješnosti studiranja na Sveučilištu u Splitu

Analiza uspješnosti studiranja provodi se s ciljem utvrđivanja uspješnosti polaganja ispita i uspješnosti završavanja studija kako bi se utvrdila dinamika studiranja na Sveučilištu i kritične točke nastavnog procesa zbog kojih dolazi do problema te pronalaženje najboljeg načina za njihovo otklanjanje.

         Rezultati analize

  • Analiza uspješnosti studiranja za akademske godine

2012-2013 i 2013-2014.  2014-2015  2015-2016  2016-2017