Advances in Sport Science and Medicine

Advances in Sport Science and Medicine

U skladu s odredbama čl. 51. Statuta Kineziološkog fakulteta u Splitu, Fakultetsko na svojoj sjednici održanoj dana 16. 12. 2015. godine donijelo je odluku o osnivanju časopisa „Advances in Sport Science and Medicine“ kao službenog časopisa Fakulteta i Hrvatskog Instituta Kineziologije i Sporta. Jedinstven cilj je distribucija naprednih znanstvenih spoznaja utemeljenih na kvalitetnim metodološkim standardima u području sporta, medicine, njima interdisciplinarnog područja te srodnih područja.

Cilj je da časopis unutar nekoliko brojeva bude indeksiran u što kvalitetnijim međunarodnim bazama podataka. Izdavati će se dva puta godišnje isključivo online i to na engleskom jeziku. Prvi broj bi trebao biti objavljen u ožujku 2016. godine. Časopis će biti Open access tipa međunarodnog uredništva koji je u postupku stvaranja.

Za glavnog urednika (Editor in Chief) časopisa imenuje se doc. dr. sc. Igor Jelaska.

Logo časopisa je:

Logo_03

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content